BIBLIOTEKER ÅBNINGSTIDER 

Forside

 

 Biblioteket Åbningstider - Se åbningstid hos dit lokale Bibliotek

 

Klik her for at se BIBLIOTEKET Åbningstider

 

 

Biblioteker, Biblioteket, åbningstider, Åbningstid

 


 Biblioteker og fremtiden

Hvad skal biblioteket i fremtiden? Tænketanke, konferencer og projekter skyder op som paddehatte på en fugtig skovbund for at komme med et bud. Ph.d.-studerende Kristian Delica synes at pege på en mulig trøffel. Bibliotekssektoren står ved en skillevej, hvor der bliver kigget langt efter udviklingskoncepter, der kan sikre sektorens fremtidige eksistens i en tid med besparelser, betjeningsløse biblioteker og filiallukninger. Ekstern lektor og ph.d. på Roskilde Universitet, Kristian Delica, har fulgt 16 forsøgsprojekter i udsatte boligområder, hvor medborgercentre er blevet en del af biblioteket. Han mener, at det er en oplagt grundsten i fremtidens bibliotekskoncept. - Bibliotekerne har i de 16 forsøgsprojekter vist sig som en central institution, de andre gerne vil lege med, og det giver god mening at åbne bibliotekerne op for andre faggrupper, institutioner og initiativer. Biblioteket er en konstant, der ligger det samme fysiske sted og på den måde kan være bindeled mellem alle de andre projekter, frivillige og organisationer, der opererer i for eksempel et udsat boligområde, siger Kristian Delica. Det samme i større skala Opgaverne i medborgercentrene er i virkeligheden opgaver, som mange biblioteker længe har taget på sig. Konkret kan det handle om uvildig rådgivning og hverdagsrådgivning. I udsatte boligområder er det ofte breve fra kommunen, brugerne ikke forstår, eller spørgsmål som »hvad betyder 450-timers-reglen for mig?« - Der kan være fysisk, men også mentalt langt op til kommunen i Odense C, hvis man bor i Vollsmose, og kommunen er i øvrigt også den, der sidder på ens kontanthjælp eller boligsikring, hvor biblioteket og medborgercenteret er en mere neutral zone, siger Kristian Delica. Han mener, at det er nødvendigt, at bibliotekerne rækker ud og i højere grad afspejler de behov, som lokalsamfundet har. På Nørrebro Bibliotek, som har været et af de 16 forsøgssteder, har personalet eksempelvis opstillet et whiteboard, hvor brugerne kan skrive ønsker til biblioteket. - Biblioteket skal gøre sig uundværligt, for helt kynisk og strategisk, så er det nemmere at lukke et bibliotek end en skole.


 Aabningstider.net hjælper dig

På forsiden er forskellige kategorier som indeholder link for de enkelte kæder og butikker i kategorien. Dette gør det nemt for Dig at finde relevante åbningstider og tilbud inden for de forskellige kategorier med og butikskæder.

Biblioteker, Biblioteket, åbningstider, Åbningstid


Biblioteker Åbningstider

Biblioteket Hollænder Hallen Åbningstider

Nyt bibliotek